باحضور معاونین محترم شهرداری ساری معارفه مهندس حبیب باقری وتودیع دکتراحمدگوران برگزار شد

اقتدارپرس/باحضور معاونین محترم شهرداری ساری معارفه مهندس حبیب باقری وتودیع دکتراحمدگوران برگزار شد .

دراین مراسم مهندس فرزانه معاونت شهرسازی شهرداری ساری از خدمات ۵ساله احمدگوران تقدیر وبرای مهندس باقری در جایگاه جدید آرزوی توفیق کرد.

خاطر نشان می شود پیش از این مهندس باقری رئیس دفتر فنی شهرداری ساری بوده .

You May Also Like