گزارش تصویری /اجرای خط کشی محوری وعابرپیاده جهت تسهیل در عبور ومرور شهروندان عزیز ساروی

اقتدارپرس /اجرای خط کشی محوری وخط عابر پیاده از تقاطع مدرس تا ملامجدین توسط پرسنل اجرایی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل انجام پذیرفت

Read more

دیدار نماینده آیت الله العظمی نوری همدانی با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، حضرت آیت اله عبدالحسین بابایی نماینده حضرت آیت اله العظمی نوری همدانی در استان مازندران

Read more