ظلم ، ظلم است چه در عالم رانندگی و چه …

اقتدارپرس به گزارش از روابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

ظلم ، ظلم است چه در عالم رانندگی و چه …

اگر نیمه شب که همسایه ما در حالت استراحت است با داد و قال ما هراسان از خواب بیدار شود ، اگر در کوچه و محله که تازه آسفالت شده همسایه ما با کامیون وارد شود و آسفالت را ویران کند ، اگر در حال قدم زدن دوچرخه سوار بی احتیاطی فردی را نقش زمین کند و و و آیا این ها مصداق بارز ظلم نیستند ؟ طبیعی است که ظلم است چون ظلم ظلم است حالا قد و اندازه آن یا نوع ارتکابش بحث دیگری است و موضوع این وجیزه نیست

پس ظلم یک شکل و قالب و وزن و اندازه ندارد و میتواند شامل هر اقدامی بشود ، بیائید حالا سلانه سلانه با همین موضوع یعنی موضوع ظلم به خیابان برویم و مصادیقش را در معابر پیدا کنیم .
اگر راننده ای از مسیر یک طرفه برود و ترافیک بوجود بیاورد و وقت دیگران را بگیرد و سوهان روح دیگران بشود ظلمی مرتکب نشده است؟
اگر عابر پیاده ای از روی پل عابر یا خط کشی ویژه عابران پیاده عبور نکند و باعث تصادف دو خودرویی بشودکه نخواستند با او برخورد کنند مرتکب ظلم نشده است؟

اگر فردی با خودرو فرسوده اش هوا را آلوده کند یا با سر وصدای آن اهالی کوی و برزنی را به فغان آوردم نکرده است؟
اگر با بی احتیاطی باعث ترافیک شویم و هرج و مرج ایجاد کنیم تن به ظلم نداده ایم؟
اگر ….چرا برخی از ظلم معانی دیگری خلق میکند و نمی خواهند بپذیرند در زندگی روزمره ما هم ظلم میتواند مصداق پیدا کند یا اصلا چرا باور نداریم در حوزه حمل و نقل و ترافیک هم ظلم میتواند خودی نشان دهد و فردی را به ظالم تبدیل کند؟
اندکی درنگ در این فرمایش امام صادق ( ع) کنیم که تن را می لرزاند و نفس را به شماره می اندازد وقتی که می فرمایند:« اگر کسی ظلمی کند به سبب آن ظلم در جانش یا مالش یا فرزندانش گرفتار شود » دقت کنیم می فرمایند « گرفتار » شود …پس چرا هوشیارانه رانندگی نکنیم تا گرفتار عواقب ظلمی که مرتکب مبشویم نشویم چرا در ترافیک تن به اقدامی ظالمانه دهیم و گرفتار پیامدهای آن شویم و و و باقی بماند برای مجالی دیگر و این دعا پشتوانه همگان بادا که خدایا ما را چنان هدایت فرما که در حوزه حمل و نقل و ترافیک هم مرتکب ظلم نشویم آ…..مین !
جعفر سهرابی

You May Also Like