فردوسی پور بهترین چهره تلویزیونی شد

اقتدارپرس /بهترین چهره تلویزیونی به عادل فردوسی پور برای برنامه نود اهدا شد. این جایزه را پژمان جمشیدی اهدا کرد. این جایزه توسط آرای مردمی انتخاب شده است.
تشویق بی‌امان مردم برای عادل فردوسی‌پور نامزد بهترین چهره تلویزیونی سالن همایش‌های برج میلاد را

روی هوا برد.

You May Also Like