آموزش وفرهنگ سازی ترافیک با آموزه های دینی واجتماعی برای شهروندان فهیم ساروی در اولویت فعالیتهای فرهنگی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدار پرس/روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری حسب تاکیدات مهندس فرزانه سرپرست محترم شهرداری وتوجه ویژه دکتر گوران

Read more

پیام تبریک جوادطالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران بمناسبت روز خبرنگار

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، “جواد طالبی” مدیرعامل سازمان در پیامی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت. در

Read more