با حکم شهردار مرکز استان صورت گرفت: مهندس مهربانیان سرپرست جدید سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ساری

اقتدارپرس/مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید سازمان آرامستان های شهرداری ساری با حضور مدیران ارشد شهرداری ساری برگزار شد.

در این مراسم آقای محمدی کیادهی و آقای محمدیان از مدیران شهرداری ساری ضمن تقدیرو تشکر از زحمات شبانه روزی دکتر مالجو رییس اسبق سازمان، برای مهندس مهربانیان در مسئولیت جدید آرزوی توفیق و سربلندی کردند.

You May Also Like