مهندس نجاتی معاون فنی سازمان عمران شهرداری ساری:ارتقاء سطح علمی و فنی زمینه ساز توسعه عمرانی در شهرداری هاست.

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری؛

صبح امروز به همت مهندس نجاتی جوارمی معاونت فنی و عمرانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در محل سالن کنفرانس سازمان آتش نشانی و به نظارت شهرداری مرکز استان آزمونی از سطح علمی واحد فنی، با عنوان تعاریف و مفاهیم شرایط عمومی پیمان برگزار شد.

مهندس نجاتی با تأکید بر ارتقاء سطح آموزشی کلیه پرسنل سازمان خواستار تلاش بیشتر پرسنل در جهت یادگیری مسائل و موضوعات فنی و مهندسی شدند.

You May Also Like