باحکم رجبی شهردار مرکز استان مهندس مهربانیان بعنوان مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری ساری منصوب شد

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ساری، مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید سازمان با حضور مدیران ارشد شهرداری ساری برگزار شد.

در این مراسم آقای محمدی کیادهی و آقای محمدیان از مدیران شهرداری ساری ضمن تقدیرو تشکر از زحمات شبانه روزی دکتر مالجو رییس اسبق سازمان، برای مهندس مهربانیان در مسئولیت جدید آرزوی توفیق و سربلندی کردند.

You May Also Like