گزارش تصویری /بازدید دانش آموزان دبستان هوشمند آینده سازان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ساری

اقتدارپرس/به گزارش از روابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری ،گزارش تصویری از بازدید دانش آموزان دبستان هوشمند آینده سازان از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ساری

You May Also Like