بازدید مهندس حسینی از واحدهای سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ساری

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری سید سعید حسینی سرپرست سازمان در بازدید از واحد های مختلف سازمان گفت : سید سعید حسینی سرپرست سازمان: رعایت نظم و انضباط اداری و همچنین زیبایی بصری می بایستی در اولیت کارها قرار گیرد

وی با بیان اینکه کمی و کاستی های موجود می بایستی شناسایی گردد، از رفع این معضلات در کمترین زمان ممکن خبر داد

You May Also Like