سید سعید حسینی سرپرست سازمان در دیدار با کارکنان واحدهای سازمان: کلیه واحد ها می بایستی نظم و انضباط اداری را در دستور کار قرار دهند

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر سید سعید حسینی سرپرست سازمان طی جلسه ای با کلیه پرسنل ضمن تاکید بر تلاش مضاعف و همبستگی بیشتر اعلان داشت : کلیه واحد ها می بایستی نظم و انضباط اداری را در دستور کار قرار دهند

در این دیدار کلیه واحد های سازمان اعم از بازرسی، صدورپروانه، درآمد و دبیرخانه حضور داشته و هرکدام نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص بهبود سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان را ارائه نمودند.

در پایان این دیدار سرپرست سازمان با بیان اینکه باید تلاش ها را برای خدمت رسانی به شهروندان دوچندان نمود از زحمات کلیه پرسنل تقدیر و تشکر نمود

You May Also Like