دیدار مهندس جوادطالبی با شهردار گلوگاه

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای مازندان:
“جواد طالبی” مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران به دنبال دیدارهای دوره ای خویش با شهرداران استان، این بار به همراه معاونین سازمان با “خلیل انتظاری” شهردار گلوگاه دیدار کرد .

در این دیدار، راههای گسترش همکاریهای دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و توافقاتی حاصل شد.

You May Also Like