نشست “شادمان”فرماندارشهرستان نور با سرمایه گذار پروژه کمپوست در سازمان همیاری شهرداریهای مازندران

اقتدارپرس/
“علی شادمان” فرماندار نور جهت تعیین تکلیف اجرای پروژه کمپوست این شهرستان در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران با سرمایه گذار متقاضی دیدار و گفتگو کرد.
شایان ذکر است؛ مقرر گردید تا این پروژه در صورت تصویب و در پی گذر از مراحل قانونی، با مساعدت این سازمان اجرائی گردد.

You May Also Like