نشست مشترک محمدی تاکامی ،جوادطالبی با شهردارچالوس درخصوص برسی مشکلات پسماند چالوس

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای مازندران
جلسه ای در خصوص بررسی مسائل و مشکلات پسماند شهرستان چالوس با حضور “محمدی تاکامی” مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران، “جواد طالبی” مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران و رئیس هیات امنای موسسه بازیافت، جعفر ردائی شهردار چالوس و همچنین نماینده سرمایه گذار در این بخش در محل سازمان تشکیل شد.

You May Also Like