اجرای رفیوژ میانی مقابل آرمستان ملامجدالدین ساری

اقتدارپرس به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری ؛ساماندهی فضای مقابل آرامستان
با توجه به وضعیت آشفته ی پارک و تردد وسایل نقلیه مقابل آرامستان که چهره ی نامناسبی برای شهر ایجاد نموده است، طی بازدیدهای میدانی بعمل آمده و کارشناسی های صورت گرفته، سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل در نظر دارد اقدام به ساماندهی و اصلاح هندسی فضای مقابل آرامگاه از طریق ایجاد یک میدان گاهی بصورت اشکی نماید. با اجرای این طرح تردد کلیه وسایل نقلیه بصورت منظم، ایمن و روان انجام شده و تمامی آشفتگی ها و تداخلات ترافیکی در مقابل آرامستان رفع خواهد شد. علاوه بر موضوعات ذکر شده با توجه به کاربری های موجود اطراف آرامگاه و هم چنین رفاه حال شهروندان محترم جهت استفاده از آرامگاه، در طرح مذکور پارک حاشیه ای وسایل نقلیه نیز در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط