بازدید کارشناسان اداره پیشگیری آتش نشانی ساری از ساختمانها برای کاهش خطرات احتمالی

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری ، رئیس اداره پیشگیری آتش نشانی ساری اظهار کرد:برای پیشگیری از حریق و حوادث احتمالی و کاهش خسارت ناشی از آن بازدید ساختمان ها را افزایش دادیم.
 
عادل رجبی افزود:تمام بناهای شهر باید طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان ساخته و تجهیز شوند.
 
وی ادامه داد: اداره پیشگیری سازمان آتش نشانی ساری کنترل تجهیزات ایمنی و نظارت را به صورت دوره ای انجام می دهد.
 
رجبی یادآور شد:ارائه گزارش کارشناسی و علت یابی حریق، صدور گواهی حریق،مشاوره ایمنی و بازدید جهت صدور پایان کار ساختمان از وظایف اداره پیشگیری سازمان آتش نشانی است.

مطالب مرتبط