مسئول کارگزینی سازمان آرامستان ساری کارکنان را سرمایه اصلی هرمجموعه دانست

اقتدارپری /به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری ؛ سید مصطفی معزی مسئول واحد کارگزینی از پیشتیبانی و حمایت این اداره بر حسب تعریف ذاتی خود از کارکنان سازمان خبر داد و اظهار کرد: کارکنان اصلی ترین سرمایه هر مجموعه به حساب می آیند.
وی در ادامه افزود:واحد کارگزینی بعنوان یک واحد فعال با فرایند عملکردی مؤثر در حوزه خدمات دهی بهینه به پرسنل میتواند اثرات ثمربخش و سازنده در زمینه تقویت اقتصادی_رفاهی و افزایش ضریب توانائی کاری و ایجاد نشاط در روحیه مجموعه شهرداری داشته باشد .
وی همچنین برلزوم انسجام ، هماهنگی ، ساز و کار منابع انسانی و توجه به رفاه کارکنان سازمان تاکید کرد و گفت : کارگزینی بانظارت ورسیدگی به وظایف فراوان ، عهده دار مسائل با اهمیتی چون ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی(CT) ،نظم بخشیدن به پرونده های پرسنل ،اجرای آئین نامه و مقررات استخدامی ، کنترل ورود و خروج از طریق برگه های مربوطه و دستگاه کارت ساعت ، تطبیق مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و ساعتی از جمله وظایفی است که برعهده واحد کارگزینی سازمان است.
معزی مسئول واحد کارگزینی در پایان با بیان اینکه شایسته است از مساعدت های مصطفی مهربانیان  ریاست سازمان در راستای کمک به این هدف مهم سازمان که همانا کمک به کارکنان و حفظ حقوق آنها جهت خدمات دهی بهتر به شهروندان است ، تشکر کنم .

مطالب مرتبط