مهربانیان از آزمون احکام اسلامی اموات در سازمان آرامستان ساری خبر داد

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری؛مصطفی مهربانیان ریاست سازمان با بیان اینکه سنجش و افزایش اطلاعات نیروی انسانی هر سازمان باعث پویایی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن سازمان میشود از برگزاری آزمون احکام اسلامی اموات در راستای افزایش اطلاعات پرسنل سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری در خصوص احکام تکفین و تدفین شرعی و اسلامی اموات خبر داد.

مطالب مرتبط