دریافت انتقادات وپیشنهادات در راستای رفاه حال شهروندان ساروی

اقتدارپرس به نقل از روابط عمومی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ساری شهروندان گرامی ساروی می توانند به روش زیر، گزارشات و تخلفات و پیشنهادات را به سازمان حمل و نقل بار و‌مسافر شهرداری ساری انتقال دهند 
تلفن دفتر رئیس :۳۳۲۶۷۱۵۲
تلفن واحد بازرسی :۳۳۲۶۷۰۲۴
سایت : saricity.ir/haml&naghl
صفحه اینستاگرام : @sari_hamlonaghl
و قطعا با بهره بردار متخلف طبق قانون برخورد می گردد. نکته ی مهم،تیمی از بازرسان این سازمان بصورت نامحسوس در حال نظارت می باشند .
و‌لذا شهروندعزیر و رانندگان شریف تاکسی برای ما قابل احترام هستند .
امیدواریم با توکل به خدا‌ و جدی گرفتن نکات بهداشتی در این شرایط سخت بتوانیم با رعایت اخلاق و قانون، کرونا را شکست دهیم
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری

مطالب مرتبط