به یاری خدا کرونا را شکست میدهیم /تلاش بی وقفه تا شکست کرونا

مزنگی؛ رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری بیان داشت: در ادامه اقدامات جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، بازارهای ساری به صورت شبانه و مستمر ضد‌عفونی می‌شوند.

مطالب مرتبط