توضیح رایگان محلول ضدعفونی کننده دست ازسوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری

گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاعل شهرداری ساری به منظور ارتقاء سطح بهداشت فردی وهمیاری شهروندان محلول ضدعفونی درسطح شهر توزیع شد
مجید مزنگی؛ ریاست سازمان اظهار داشت: در راستای تلاش‌های سازمان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و نقش‌آفرینی بیش از پیش در این شرایط بحرانی و ایفای نقش خود این اقدام را طی چند مرحله انجام می‌دهیم.

مطالب مرتبط