ضدعفونی کلانتری ها وکانکس های تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری جهت پیشگیری از کرونا ویروس

اقتدارپرس/بمنظور کاهش وپیشگیری از کرونا ویروس کلیه دستگاه های عابربانک شهرساری توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری ساری ضدعفونی شد

مطالب مرتبط