تداوم اقدامات ستادبحران سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری در مقابله با کرونا ویروس

مجید مزنگی؛ریاست سازمان گفت: بازار روز ساری همواره یکی از اصلی‌ترین مراکز خرید مایحتاج مردم بوده‌است، بنابراین با توجه به ترددهایی که صورت می‌گیرد، نگاه ویژه تیم ستادبحران مقابله با شیوع ویروس کرونا را می‌طلبد.

مطالب مرتبط