بهسازی ورنگ آمیزی جداول محوطه بازارهای تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری

اقتدارپرس/مزنگی ریاست سازمان با اشاره به اهمیت زیبا‌سازی و بهسازی محوطه بازار و جلب رضایت شهروندان اظهار داشت: اینگونه اقدامات با هدف بهبود وضعیت فضای بازارها و ایجاد جلوه بصری مناسب توسط نیروهای پرتلاش سازمان در حال انجام است.

مطالب مرتبط