تلاش برای گندزدایی بازارها در راستای سلامتی شهروندان ساروی

مجید مزنگی؛ ریاست سازمان اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری تمام تلاش خود را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به‌کار گرفته‌‍است اما پیشگیری از شیوع این بیماری به مشارکت همگانی و رعایت بهداشت فردی و عمومی نیاز دارد
وی تاکید کرد: عملیات ضد عفونی و سم زدایی به‌طور مستمر ادامه خواهد  داشت.

مطالب مرتبط