استمرار تقویت طرح فاصله گذاری فیزیکی وایجاد صف در نانوایی ها

اقتدارپرس/سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مبنی بر اجرای طرح فاصله‌گذاری فیزیکی، اقدام به خط‌کشی پیاده‌روها و تشکیل صف در نانوایی‌ها نمود.

مطالب مرتبط