توزیع رایگان محلول ضدعفونی کننده برای نابودی ویروس کرونا از سوی سازمان مدیریت پسماند ساری

اقتدارپرس/محلول ها ی ضد عفونی در قالب بطری های یک لیتری تهیه شده و از روز پنجشنبه در سطح شهر و در ایستگاه های تفکیک پسماند خشک بصورت رایگان در بین شهروندانی که عضو تپش باشند توزیع خواهد شد.

مطالب مرتبط