نشست پیرامون موضوعات ترافیکی با حضور سرهنگ تقوی رئیس اداره آموزش وفرهنگ ترافیک پلیس راهور استان ودکترگوران

اقتدارپرس/نشست مشترک سرهنگ تقوی رئیس اداره فرهنگ وترافیک پلیس راهور استان با دکتر گوران رئیس سازمان وکارشناسان فرهنگ ترافیک سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری در محل سازمان برگزار شد.
سرهنگ تقوی دراین نشست سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل را بازوان توانمند پلیس در اجرای فعالیتهای فرهنگی شهر ساری دانست وخواستار انجام فعالیتهای فرهنگی مضاعف درحوزه حمل ونقل شد .
دکتر گوران در ادامه گفت سازمان امادگی کامل دارد تا در بحث حمل ونقل را در راستای ترویج فرهنگ ترافیک اقدامات مشترکی را با پلیس راهور انجام دهد .
درادامه قرار شد ۷ اردیبهشت روزایمنی حمل ونقل از جمعی از شهروندان قانونمند درسطح شهر تقدیر بعمل آید.

مطالب مرتبط