جلسه هم اندیشی و پیگیری موضوعات حوزه پسماند و خدمات شهری مناطق

اقتدارپرس به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری جلسه هم اندیشی و پیگیری موضوعات حوزه پسماند و خدمات شهری مناطق های مختلف با حضور سید سلمان ابوالقاسمی ریاست سازمان و شهرداران مناطق شهرداری ساری در سازمان پسماند برگزار گردید. ‌
در این نشست ضمن ارائه راهکار و تبادل نظر از سوی شهرداران منطقه،سازمان مدیریت پسماند آمادگی خود را در جهت خدمات رسانی شایسته در این زمینه اعلام کرد.

مطالب مرتبط