دست‌فروشان ساروی شناسنامه دار و ساماندهی ‌می‌شوند

اقتدارپرس/دستفروشی از مشاغلی است که همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیران شهری مطرح بوده است و در عین حال به خاطر عرضه کالا به قیمتی پایین تر با استقبال شهروندان مواجه است.
 
اما حضور این قشر از جامعه در نقاطی از شهر سبب افزایش ترافیک شده و آمد و شد را برای عابران پیاده و خودروها سخت می‌کند از اینرو متولیان این امر برآنند تا با ساماندهی دست‌فروشان علاوه بر هویت‌بخشی به این دسته از افراد شهر را ناهنجاری‌های محیطی مصون کنند.
 
در نششتی که با حضور شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری، زلیکانی نائب رئیس و نقیبی عضو شورای اسلامی شهر،  مزنگی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، سرهنگ امیری رئیس پلیس راهور و نمایندگان دستفروشان مرکز مازندران برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی دستفروشان در سطح شهر تصمیاتی همچون «شناسنامه دار کردن» و ساماندهی دست‌فروشان اتخاذ شد.
در این جلسه مطرح شد: ساماندهی افراد شاغل در پدیده دستفروشی از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیر مجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری، جلوگیری می‌شود.
 
دستفروشان ساری با ثبت نام در سامانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ساری رصد شده و شناسنامه دار می‌شوند از دیگر موارد مطروحه در این نشست بوده است.

مطالب مرتبط