“رجبی”بیدی نیست که با هربادی بلرزد/ مبارزه بافساد اولویت اصلی من است/نگذارید”بگم بگم”شروع شود

اقتدارپرس/رجبی شهردارساری؛ آنهایی که میگفتند کسی را درشهرداری مشغول نکردیم بگویند بستگانشان در کدام قسمت شهرداری مشغول کارند!؟
شرکت های اقماری مختلف به نام دوستان وبرخی بستگان چگونه پروژه های بزرگ را با قیمت های نجومی دریافت کردند!؟
اسنادی دردست است وآن را به مراجع قضای میدهیم تا ثابت شود چ کسانی خیانتکارند وچ کسانی خدمتگذار.
مهندس رجبی زمانی سکان عمارت شهرداری را بدست گرفت که فقط یک بدهی ۲۸۰ میلیاردی به بیمه تامین اجتماعی برای ساخت این ویرانه کافیست.
رجبی شهردارساری از ابتدای بدست گرفتن سکان شهرداری به مردم ساری وکارکنان شهرداری قول داد درمقابل فساد ایستادگی کند وحق وحقوق را به شهروندان برگرداند .
حال با توجه به مبارزه با برخی مفاسد از سوی شهردار ساری گاها مواجه می شویم با سنگ اندازی های فراوان هرچند باید بگوییم ” رجبی بیدی نیست که با این بادها بلرزد”
با آمدن مهندس رجبی دست رانت های فساد از شهرداری کوتاه شده وبا استفاده از ظرفیتهای موجود در شهرداری وسازمانهای تابعه شهرداری با همه مشکلات اقتصادی همچنان روی پای خویش ایستاده ودر حال خدمت به شهروندان ساروی میباشد .
پایگاه خبری اقتدارپرس برای این شهردار جوان ومدیرتوانمند آرزوی توفیق وسلامتی کرده واز خداوند برایش سربلندی مسئلت میکنیم.
در ادامه جلسه مشترک منتخبین مجلس یازدهم با شهردار واعضای شورای شهر ساری ،زارعی یکی از منتخبین مجلس گفت؛ باید مشخص شود تهاتر زنان شهرداری چ کسانی بودند وپشت پرده تهاتر شهرداری ساری چه خبر است!؟
وی گفت اولویت اصلی من مبارزه با فساد است.
نقیبی عضو شورای شهر ساری در سخنانی کوتاه بیان کرد؛نگذارید “بگم بگم”شروع شود وگرنه در ۳ سال گذشته چندصد میلیارد پول توسط کارپردازی شهرداری هزینه شد که مشخص نیست کجا وچرا هزینه شد.
نقیبی گفت :آقای مدینه چگونه در سالهای قبل سکوت کرده بودید ،انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود!؟
امروز شهرداری با ظرفیتهای درونی مشغول کار بوده وچون نمیتوان از رانت استفاده کرد صدا ها از جاهایی بلند شده.

مطالب مرتبط