تصویب منطقه آزاد مازندران درمجلس

اقتدارپرس/تصویب منطقه آزاد مازندران
حسین زادگان استاندارمازندران :پس از سالها درسایه وحدت وهمگرایی وشکوفایی استان مازندران منطقه ازاد مازندران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
ایجاد منطقه آزاد گامی بزرگ درمسیر توسعه ورشد مازندران خواهد بود.
حسین زادگان ضمن تقدیر از نمایندگان محترم مجلس از تلاش وپیگیری های آنان تشکر کرد

مطالب مرتبط