استمرار فعالیت های فنی و عمرانی آرامستان ساری ؛ادامه روند پروژه همسطح سازی قبور با هدف سهولت در تردد شهروندان

اقتدارپرس/ به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری؛ با وجود مشغول بودن برخی نیروها در اجرای عملیات ضدعفونی برای مقابله با بیماری کرونا؛ فعالیت های عمرانی این سازمان تداوم دارد بر همین اساس اجرای پروژه عمرانی همسطح سازی قبور در راستای سهولت در تردد شهروندان و بهبود فضای بصری آرامگاه عمومی شهر ساری با دقت و سرعت در حال انجام می باشد.
طی هفته های گذشته تا کنون فاز سوم عملیات هم سطح سازی قطعه ۳ و فاز دوم قطعه ۷ در حال اجرا می باشد.

مطالب مرتبط