سفره افطاری ساده وپراز آرامش آتش نشانان ساروی

اقتدارپرس/درحالی که همه ما درکنار خانواده هایمان بر سرسفره افطاری مینشینیم وبا آرامش وآسایش افطاری صرف میکنیم آتش نشانان جان برکف در ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر هم با آرامش وآماده باش کامل بر سرسفره افطار می نشینند وافطاری صرف میکنند.
سفره ای با سادگی کامل وآرامشی پراز هیاهو
آتش نشانی شغل نیست بلکه عشق است
عشقی که جان بر کف دست میگیرند وبه دل حادثه می زنند.
پایگاه خبری اقتدارپرس برای این عزیزان (آتش نشانان مهربان) آرزوی سلامتی میکند

مطالب مرتبط