فاصله گذاری فیزیکی در راستای پیشگیری از کرونا ویروس در حمل ونقل عمومی شهرساری

اقتدارپرس/اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی و دستورالعمل پیشگیرانه و بهداشتی در مینی بوس های درون شهری توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری/به روایت تصویر

مطالب مرتبط