تودیع ومعارفه مدیرعامل چوب وکاغذ مازندران برگزارشد

اقتدارپرس/مراسم تودیع حسین پور ومعارفه سعیدی مدیرعامل جدید شرکت چوب وکاغذ مازندران در سالن اجتماعات این مجموعه برگزارشد.
سعیدی مدیرعامل چوب وکاغذ در مراسم معارفه خود به ایجاد تامین امنیت شغلی در چوب وکاغذ از پیگیری خروج از ماده ۱۴۱ اظهار کرد:قرارداد حفاظتی با سازمان جنگل ها را بصورت جد دنبال خواهم کرد.
وی افزود:ماده ۱۴۱ مانع بزرگی برای شرکت چوب وکاغذ می باشد.وظرف مدت کوتاهی از این ماده خارج خواهیم شد وبه تولید توجه میکنیم.

مطالب مرتبط