بازدید معاون خدمات شهری از سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ساری

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان،نیک‌نقش؛ معاون خدمات شهری شهرداری ساری ضمن دیدار و گفت و گو با مزنگی؛ رئیس سازمان، از دوایر سازمان بازدید بعمل آوردند.

مطالب مرتبط