اردیبهشتی ترین روزهای ساری/به روایت تصویر

اقتدارپرس/آنچه زندگی روزمره را از چرخه ماشینی آن خارج می سازد نشاط اجتماعی است.
 
 زیبایی بصری و استفاده از ظرفیت های جغرافیایی هر منطقه شهری یکی از مولفه های رسیدن به نشاط اجتماعی در زندگی امروزین شهری می باشد و بدین خاطر شهرداری ساری استفاده بهینه از ظرفیت فضای سبز شهری، گل آرایی و گل کاری فصلی را در ایام و فصول مختلف سال در دست اجرا دارد.
 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

مطالب مرتبط