سردار میرفیضی فرمانده نیروی انتظامی استان قم شد

اقتدارپرس/سرتیپ دوم پاسدار سیدمحمود میرفیضی، با حکم فرمانده ناجا به سمت فرمانده انتظامی استان قم منصوب شد.
با حکم فرمانده ناجا، سرتیپ دوم پاسدار سیدمحمود میرفیضی به سمت فرمانده انتظامی استان قم منصوب شد.
سردار میرفیضی پیش‌تر فرمانده انتظامی استان مازندران و سرهنگ مرادحسین جعفریان فرمانده انتظامی قم بود.

مطالب مرتبط