حدیث روز /کلام معصوم/فرهنگ ترافیک ،براساس آیات وروایات

اقتدارپرس/امام علی علیه السلام: عقل راهنمایی می کند ونجات می دهد ونادانی گمراه میکند ونابود میگرداند.
در راستای ترویج وفرهنگ سازی مسائل ترافیکی روابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری با ابتکاری نو از آیات وروایاتی در ضمینه فرهنگ شهروندی استفاده کرده.مثلا حدیث مولی متقیان علی علیه السلام که میفرماید ؛ انسان عاقل کاری نمیکند که بسمت نابودی برود ، حال پوستر پیش رو سرعت زیاد وغیر مطمئن را یکی از عوامل نابودی میشمارد حال باید گفت مگر انسان عاقل خود را بسمت نابودی و فنا میبرد.

مطالب مرتبط