حدیث روز/احترام به سالمندان/حقوق عابرین سالمند

اقتدارپرس/حضرت علی(ع) فرموده‌اند: «وقروا کبارکم یوقرکم صغارکم‌؛ پیرانتان را حرمت نهید تا کودکانتان شما را حرمت نهند.» دوستی با پیامبر
 از اثرات احترام به  سالمندان دوستی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است چه افتخاری بالاتر از این که فردی لیاقت دوستی با پیامبر را داشته باشد احترام گذاشتن به سالمندان  حتی در خیابان وقتی عبور از عرض آن برای آن‌ها دشوار است یا سوار براتوبوس شده اند اما جای برای نشستن ندارند وشما جای خود را به آنان می دهید این احترام به آن‌ها محسوب می‌شود . گرفتن بار سنگینشان کمک کردن برای سوار شدن یا پیاده شدن همه و همه احترام به آن‌هاست و باعث  ایجاد احساس همدلی در مردم می‌شود.
بسیار دیده شده که افراد سالمندی را دیده‌ایم که با دشواری از عرض خیابان عبور میکنند یا سوار اتوبوس شده‌اند و جایی برای نشستن نداشتند اما جوانانی آسوده خاطر نشسته‌اند و توجهی هم ندارند. اسلام و البته تمام ادیان، انسان را به احترام به بزرگ ترها توصیه نموده است
از جمله بخش های مهم توسعه جوامع امروزی مناسب سازی فضاها با توجه توانایی های افراد مختلف جامعه است. امروزه با توجه به پیشرفت های پزشکی و کاهش مرگ و میر، تعداد افراد سالمند جامعه رو به افزایش است. سالمندان به عنوان یکی از اقشار جامعه دارای حقوقی نسبت به جامعه هستند. 
خاستگاه حقوق آسیب پذیران در ادیان الهی شناخته شده و احترام به آنها واجب شرعی و گاهی مستحب موکد و مصداق نیکی خواهی و نیکی ورزی تلقی شده است.

مطالب مرتبط