رجبی شهردار ساری تاکید کرد: شفافیت اداری و نظم سازمانی سرلوحه فعالیت های مدیران مجموعه شهرداری قرار گیرد

اقتدارپرس/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار مرکز مازندران در جلسه ای با حضور معاونان ، شهرداران مناطق و روسای سازمان های تابعه برگزار شد،  اظهار داشت: سطح مطالبات و انتظارات شهروندان جهت خدمت رسانی از مجموعه شهرداری ارتقاء یافته و همه ما موظفیم با داشتن نظم و انضباط اداری و شفافیت سازمانی در راستای پاسخگویی به این مطالبات گام برداریم.
 
وی داشتن شفافیت اداری را لزوم خدمت رسانی بهتر به شهر و شهروندان عنوان کرد و افزود: کلیه کارکنان مجموعه شهرداری باید با شفافیت اداری و برخورد مناسب و تکریم پیگیر امورات ارباب رجوع با شهرداری و سازمان های تابعه آن باشند.
 
رجبی استمرار فعالیت های عمرانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: پروژه های بزرگی مانند فاز دوم ملل، پل تا پل(بازگشایی مسیر پل کابلی تا پل های شهید نوری) و پروژه ملی نیروگاه زباله سوز در سال جاری با جدیت بیشتری پیگیری خواهند شد.
شهردار ساری ادامه داد: برای پروژه های عمرانی پیوست های فرهنگی نیز با هدف توسعه متوازن شهر تعریف شده و تحقق گزاره ساری برای همه را سرلوحه اقدام قرار دهیم.
 
وی افزود: هم افزایی سازمانی و ارتقاء انگیزه سازمانی برای کارکنان با درایت مدیران مجموعه شهرداری به دست خواهد آمد و همه شما باید در این زمینه برنامه ریزی و تلاش نمایید.
 
شهردار ساری در پایان تاکید کرد: داشتن برنامه مناسب در فصل بودجه ریزی و سال مالی جدید می تواند ضمن ایجاد شفافیت مالی و اداری، چالاکی و چابکی مجموعه شهرداری را در پی داشته باشد.

مطالب مرتبط