افزایش رضایتمندی شهروندان رویکرد سازمان آرامستان شهرداری ساری

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری؛ جلسه هیات مدیره سازمان به ریاست مصطفی نیک نقش معاونت خدمات شهری شهرداری ساری، روحی عضو هیات مدیره، مهربانیان ریاست سازمان ، اکبریان مسئول حراست و قلی نژاد سرپرست معاونت اداری مالی با رویکرد افزایش رضایت مندی شهروندان در دفتر ریاست سازمان برگزار شد.

مطالب مرتبط