پیام تبریک جوادطالبی بمناسبت ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی

اقتدارپرس/مهندس جواد طالبی ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی وارتباطات را تبریگ گفت .
در متن پیام طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران آمده؛ روابط عمومی یک ضرورت بدون حاشیه است، وچشمان درخشانیست بر چهره هر دستگاه ونهاد وسازمانی که با مردم ومنافع آنان در ارتباط است

مطالب مرتبط