این حکایت را که نقد وقت ماست گر تمامش می‌کنی اینجا رواست ناکسان را ترک کن بهر کسان قصه را پایان بر و مخلص رسان (مولوی) مَن لم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ

این حکایت را که نقد وقت ماست
گر تمامش می‌کنی اینجا رواست
ناکسان را ترک کن بهر کسان
قصه را پایان بر و مخلص رسان (مولوی)
مَن لم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ
کار را آن کرد که تمام کرد
در روزهای کرونایی خبر افتتاح پروژه های شهرداری ساری خبر خوشی هست که شهروندان ساروی با آن اوج شهرداری را میبینند.
خبر رونمایی از ۲۲ دستگاه خودروی حمل زباله در این روزها خبر نابی هست که شنیدیم.
چرا که سالیان سال مافیای زباله با حمل وجمع آوری آن سرمایه های برباد اورده ای را روی هم جمع کرده وخود را سلطان زباله شهر میخواندند،کسانی که در ماه های حضور رجبی بعنوان شهردار بارها خواستند معظل ایجاد کنند.
رجبی جوان که از بدنه شهرداری ساری بوده وزیر وبم همه امورات آن را میدانند با اینکار جلوی هدر رفتن سرمایه هنگفتی را گرفت ،هرچند برای خیلی ها این خبر درد آور بوده که خبر افتتاح بوستان خانواده (بانوان سابق)را در حاشیه میبرند ومی گویند این بوستان در گذشته آماده بود اما باید گفت اگر آماده بود چرا به بهره برداری نرسید.
اهالی شهر یادشان هست یا دیگر از یادها رفته که اخرین خرید تجهیزات آتش نشانی ساری در زمان ژنرال حجازی صورت گرفت وسالها هیچ خرید تجهیزاتی اتفاق نیفتاد تا اینکه رجبی شهردارساری مجددا به فکر خرید تجهیزات برای آتشنشانان جان برکف که با جان ودل بر دل آتش وخطر می زنند افتاد . این خبر هم در نوع خود خبری ویژه ومنحصر بفرد بوده واهالی شهر قدر دان زحمات وخدمات مجموعه مدیریت شهری در سال جهش تولید هستند.
وباید تقدیر وتشکر از این عزیزان را مصداق حدیث شریف “من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) دانست
رجبی حرفهای زیادی در دل دارد که اگر لب بگشاید خیلی ها رسوا می شوند بیاییم کینه ها ودرد های جاهای خاص خود را در شهر هزینه نکنیم که جواب نمیدهد.
شهرداری در روزهای رکود کشور که با بی پولی سر میکند افتتاح پروژه های چون؛ بوستان خانواده، خرید تجهیزات اتش نشانی و بازارچه ‌… نشان از توانمندی مجموعه شهرداری با حضور رجبی بوده .
وبه فرموده آیت الله لائینی به شهردار ساری باید گفت که کارتان را برای خدمت بی منت به شهروندان بدون حاشیه ادامه دهید.
مردم خادمان خود را میشناسند وقدر دان آنان هستند

مطالب مرتبط