پیام مهندس طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران بمناسبت روز قدس

اقتدارپرس/پیام مهندس طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران بمناسبت روز قدس
در قسمتی از پیام جوادطالبی آمده؛این روز بزرگ ،دفترخونین شجاعت ومقاومت اسلامی است، هر گلبرگ این دفتر،یادمان حماسه ای ماندگار، فریادی بی کرانه ومظلومیتی بی مرز است. قدس قبله پیشین مسلمانان وقلب کنونی آنان است یا به عبارتی بهتر ،جغرافیای عشق ،تاریخ ایثار ومحراب کنونی آنان است .یا به عبارتی بهتر،جغرافیای عشق ،تاریخ ایثار ومحراب نیایش های خونین است ومسلمانان آزاده جهان تاسرنگونی رژیم غاصب صیهونیستی ،دست از مبارزه ومجاهدت برنخواهند داشت

مطالب مرتبط