پیام تبریک جوادطالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران بمناسبت عیدسعیدفطر

اقتدارپرس/پیام تبریک جوادطالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران بمناسبت عیدسعیدفطر
دربخشی از این پیام آمده؛فطر در کنار تمام ویژه گی های یگانه اش اهمیت پیوندهای اجتماعی را نیز به ما یادآوری می کند.چنانکه زکات فطریه ،پیوندیست میان معنویات با اجتماع ومراودات آن.
گذر از دوقطبی فقیر وغنی که یعنی اساس توزیع ثروت بر پایه عدل وانصاف است .

مطالب مرتبط