مهار آتش سوزی انبار منزل مسکونی /با تلاش آتش نشانان ساروی حریق انبار منزل مسکونی واقع در خیابان دخانیات مهار و اطفا و از پیشروی آتش جلوگیری شد.

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری ، امین شعبان نژاد افسر کشیک آتش نشانی از مهار آتش سوزی انبار منزل مسکونی در ساری خبر داد.
وی افزود:با دریافت گزارش این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۵ و سه آتش نشانی به محل حادثه واقع در خیابان دخانیات اعزام شدند.
شعبان نژاد گفت: در محل حریق مواد قابل اشتعال از جمله تعدادی لاستیک و مقادیری روغن موتور وجود داشت که آتش نشانان با سرعت عمل خود از پیشروی آتش که به پرده منزل سرایت کرده و در حال گسترش بود، جلوگیری کردند.
وی بیان کرد: آتش نشانان با ایمن سازی محل و تهویه به ماموریت خود پایان دادند.
شعبان نژاد با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است ، گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید ولی متاسفانه این حادثه موجب دود گرفتگی منزل و خسارت مالی شد.

مطالب مرتبط