گزارش تصویریدر حاشیه افتتاحیه بوستان خانواده ساری از تجهیزات خریداری شده آتش نشانی مرکز استان رونمایی شد

اقتدارپرس/گزارش تصویریدر حاشیه افتتاحیه بوستان خانواده ساری از تجهیزات خریداری شده آتش نشانی مرکز استان رونمایی شد

مطالب مرتبط