دکترگوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل از ادامه اجرای عملیات خط کشی محوری معابر حسب تاکیدات شهردارمحترم آقای مهندس رجبی در سطح شهرساری خبر داد.

اقتدارپرس /گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل از ادامه اجرای عملیات خط کشی محوری معابر حسب تاکیدات شهردارمحترم آقای مهندس رجبی در سطح شهرساری خبر داد.
وی در ادامه گفت :عملیات خط کشی محوری جهت ایمنی در تردد وسایط نقلیه، نظم بخشیدن و روان سازی ترافیک به منظور تامین امنیت عبوری شهروندان و جلوگیری از تصادفات وسایط نقلیه شهری توسط سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری با رعایت استاندارد معابر شهری و براساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسی شده و درخواست‌های شهروندان در اکثر مسیرهای اصلی و فرعی بصورت گسترده در دستور کار قرار داده ، این عملیات با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته در سایر نقاط شهر توسط این سازمان انجام داده خواهد شد.

مطالب مرتبط